Acord de Licenta pentru sistemul AeL

Prezentul Acord de Licenta reprezinta intelegerea legala intre dumneavoastra (utilizator final - persoana fizica sau juridica) si SIVECO Romania SA pentru utilizarea sistemului AeL care include program software pentru calculator si poate include in mod adiacent materiale media asociate, materiale tiparite si documentatie electronica (denumite in mod colectiv "materiale adiacente"), atat programul software cat si materialele adiacente fiind proprietatea exclusiva a SIVECO Romania SA si fiind protejate de legile dreptului de autor din Romania si de tratatele internationale. Va rugam sa cititi cu atentie Termenii si Conditiile acestui Acord inainte de a instala sistemul AeL. Instaland, copiind sau utilizand in orice alt mod sistemul AeL, demonstrati intelegerea si acceptarea in totalitate a conditiilor acestui Acord si certificati faptul ca prevederile prezentului Acord prevaleaza asupra tuturor si oricaror intelegeri anterioare, scrise sau verbale, precum si oricaror altor comunicari anterioare privind obiectul Acordului. Daca nu sunteti de acord cu conditiile acestei intelegeri, nu instalati, nu folositi si nu pastrati copii ale sistemulului AeL si/sau ale materialelor adiacente asa cum au fost definite mai sus.

LICENTA AeL. Sistemul AeL este proprietatea exclusiva a societatii SIVECO Romania SA. Sistemul AeL este protejat de conventiile internationale si de legislatia Romaniei referitoare la protectia dreptului de autor, ca si de alte legi si tratate asupra proprietatii intelectuale. Prin prezentul Acord de Licenta se transmite licenta de utilizare a Sistemului AeL si nu dreptul de proprietate asupra acestuia.

ACORDAREA LICENTEI. Prin prezentul Acord de Licenta, SIVECO Romania SA va acorda dumneavoastra si numai dumneavoastra dreptul ne-exclusiv, ne-sublicentiabil si ne-transferabil sub orice modalitate juridica (cum ar fi, fara a se limita la, inchiriere, cesiune, etc.) de a utiliza sistemul AeL conform documentatiei utilizatorului final si conform numarului de licente de utilizare acordate. Nu aveti dreptul de a exploata sistemul AeL decat in scopurile indicate de SIVECO Romania SA si in configuratia hardware specificata.

COPYRIGHT. Toate drepturile, indiferent de natura lor, titlul de proprietate intelectuala si orice beneficiu privind sistemul AeL, precum si toate drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei scrise, materialelor tiparite insotitoare, oricarei documentatii adiacente in general si a oricaror copii ale Sistemului AeL apartin in mod exclusiv societatii SIVECO Romania SA. Sistemul AeL este protejat de legislatia interna a proprietatii intelectuale, precum si de legile copyright-ului si de prevederile tratatelor internationale.
Nu aveti dreptul de a copia, in intregime sau partial, sistemul AeL, exceptie facand o singura copie de siguranta, cu scop de arhivare, pastrata numai in locatia pentru care se face licentierea si folosita exclusiv in acest scop. Se pot face, de asemenea, copii ale documentatiei scrise sau ale materialelor tiparite care insotesc sistemul AeL numai cu conditia indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte: (i) copiile respective sa fie folosite exclusiv in incinta locatiei pentru care s-a acordat licenta de utilizare si (ii) acestea sa fie folosite exclusiv drept copii de siguranta pentru sistemul AeL instalat si folosit conform licentei si specificatiilor SIVECO. Pentru toate copiile create indiferent de suportul de stocare sau de forma in care exista sistemul AeL trebuie sa faceti dovada existentei acordului societatii SIVECO Romania SA si sa includeti toate avizurile de copyright in forma lor originala.
Nu puteti sub-licentia, inchiria, vinde sau transmite prin leasing Sistemul AeL. Nu aveti dreptul de a primi, de a utiliza sau de a examina nici o sursa de cod sau documentatie de proiectare in legatura cu Sistemul AeL. Nu aveti voie sa decompilati, sa recompilati, sa dezasamblati, sa creati lucrari derivate, sa modificati sau sa adaptati integral sau partial (incluzand, dar fara a se limita la translatari, extensii, extinderi de functionalitate sau proiecte complementare), sa traduceti, sau sa faceti incercari de a reconstitui codul sursa pentru Sistemul AeL. Fara nici o exceptie, modul in care utilizati acest sistem trebuie sa fie conform cu prevederile acestui Acord.

DURATA. Prezenta licenta este in vigoare pana la data cand va fi reziliata sau cand societatea SIVECO Romania SA nu va mai avea drepturi asupra sistemului AeL. Puteti sa o reziliati oricand prin distrugerea tuturor copiilor programului. Orice incalcare din partea dumneavoastra a prevederilor acestui Acord de Licenta va indreptati societatea SIVECO Romania SA sa rezilieze in mod automat prezenta licenta fara notificarea prealabila. In caz de reziliere, din momentul incetarii dreptului de a mai utiliza Sistemul AeL aveti obligatia sa distrugeti toate copiile programului (inclusiv toate partile sale modificate sau fuzionate, sub oricare forma) pe care le detineti.

LIMITAREA GARANTIEI. SIVECO Romania SA nu garanteaza ca functionarea Sistemului AeL va fi neintrerupta sau fara erori sau ca toate erorile vor fi corectate. SIVECO Romania SA nu garanteaza ca Sistemul AeL va indeplini cerintele dumneavoastra. Prin prezenta, SIVECO Romania SA neaga orice alte garantii pentru Sistemul AeL, fie ele exprese sau implicite.

ABSENTA RASPUNDERII PENTRU DAUNE. Oricine utilizeaza, testeaza sau evalueaza AeL suporta toate riscurile in ceea ce priveste calitatea si performanta AeL. Societatea SIVECO Romania SA nu va putea in nici un caz sa fie raspunzatoare de nici un fel de daune directe, indirecte sau subsecvente, inclusiv profit nerealizat, pierderi de date sau orice alte pierderi financiare, sau de nici o alta dauna accidentala directa sau indirecta, decurgand din utilizarea, functionarea, livrarea sau imposibilitatea de a utiliza AeL, din incapacitatea de a folosi programul sau documentatia, sau din modul in care sunt folosite acestea, chiar daca societatea SIVECO Romania SA a fost informata despre existenta sau posibilitatea unor astfel de daune. Limitarile stabilite mai sus se vor aplica in momentul cand utilizati, evaluati sau testati AeL, indiferent daca acceptati sau nu.

NOTA IMPORTANTA PENTRU UTILIZATORI. Acest software nu este fara erori si nu este proiectat sau destinat pentru utilizare intr-un mediu periculos necesitand functionarea sau operarea fara eroare. Acest software nu poate fi utilizat in navigarea aparatelor de zbor, facilitati nucleare, sau sisteme de comunicatii, sisteme de armament, sisteme de sustinere directa sau indirecta a vietii, control al traficului aerian, sau orice alta aplicatie sau instalatie unde eroarea poate avea ca rezultat moartea, rani fizice, pagube aduse proprietatii, mediului, etc.

DIVERSE. Acest acord este reglementat de legislatia Romaniei. Daca oricare dintre prevederile acestui Acord s-ar dovedi ilegala, nula sau, pentru oricare motiv, inaplicabila, atunci nu vor fi afectate validitatea sau aplicarea celorlalte prevederi ale sale. Acest Acord poate fi modificat doar printr-un act aditional care se va constitui intr-o anexa a acestuia si va insoti acest Acord sau de un document scris care a fost semnat, atat de dumneavoastra cat si de SIVECO Romania SA. Acest Acord a fost scris in limba romana si nu poate fi tradus sau interpretat in orice alta limba. Sistemul AeL este marca inregistrata a SIVECO Romania SA.

NOTA.
Portiuni din Sistemul AeL se bazeaza pe materiale al caror drept de copyright apartin Concurrent Technologies Corporation (CTC)
Concurrent Technologies Corporation (CTC) grants you ("Licensee") a non-exclusive, royalty free, license to use, modify and redistribute this software in source and binary code form, provided that i) this copyright notice and license appear on all copies of the software;
and ii) Licensee does not utilize the software in a manner which is disparaging to CTC.

This software is provided "AS IS," without a warranty of any kind. ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON- INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED. CTC AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES SUFFERED BY LICENSEE AS A RESULT OF USING, MODIFYING OR DISTRIBUTING THE SOFTWARE OR ITS DERIVATIVES. IN NO EVENT WILL CTC OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE SOFTWARE, EVEN IF CTC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Portiuni din Sistemul AeL se bazeaza pe materiale al caror drept de copyright apartin Apache Software Foundation, Inc (2002) (http://www.apache.org/).
Portiuni din Sistemul AeL se bazeaza pe materiale al caror drept de copyright apartin Yasna.com (http://www.yasna.com).

Sistemul AeL foloseste DHTML Date/Time Selector (c) dynarch.com 2002-2005 Author: Mihai Bazon.
Pentru ultima versiune vizitati: http://www.dynarch.com/projects/calendar/
Distribuit sub GNU LGPL. See http://gnu.org/licenses/lgpl.html for details.

Portiuni din Sistemul AeL se bazeaza pe materiale al caror drept de copyright apartin Morten Wang & contributors
(http://www.treemenu.com/).

Morten's JavaScript Tree Menu
version 2.3.0, dated 2001-04-30
http://www.treemenu.com/

This software is released under the following copyright statement which can also be accessed through the WWW at http://www.treemenu.com/license.txt.
Copyright (c) 2001, Morten Wang & contributors
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portiuni din Sistemul AeL se bazeaza pe materiale al caror drept de copyright apartin Advanced Distributed Learning Co-Laboratory (ADL Co-Lab)
(http://www.adlnet.gov)

Advanced Distributed Learning Co-Laboratory (ADL Co-Lab) grants you "Licensee") a non-exclusive, royalty free, license to use, modify and redistribute this software in source and binary code form, provided that i) this copyright notice and license appear on all copies of the software; and ii) Licensee does not utilize the software in a manner which is disparaging to ADL Co-Lab.

This software is provided "AS IS," without a warranty of any kind. ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED. ADL Co-Lab AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES SUFFERED BY LICENSEE AS A RESULT OF USING, MODIFYING OR DISTRIBUTING THE SOFTWARE OR ITS DERIVATIVES. IN NO EVENT WILL ADL Co-Lab OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE SOFTWARE, EVEN IF ADL Co-Lab HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.