AeL 6.0 Help
  English
    Login help
    Personal homepage help
      User messages
    Teaching help page
      Course Management
        Create a course
        Schedule a course
          Manage participants
          Teach a course
        Manage courses
        Manage course schedules
        Import a course
        Courses import reports
      Absences and grades
        Absences
          Subject absences
          Subject absences book
          Course absences
          Course absences book
        Grades
          Subject grades
          Subject grades book
          Course grades
          Course grades book
          Assignment grades
          Assignment grades book
      Assignments
        Add assignments
        Associate students
      Courses report
        Courses report
          Lessons report
          Students report
        Attendance report
          Student attendance report
          Monthly attendance report
      Available courses
        Current courses
        Future courses
        Course history
      Register participants
      Approve participants
    Learning help page
      Current open courses
      Absences and grades
        Absences
        Grades
      Assignments
      Courses reports
      Learning portofolios
      Available Courses
        Current Courses
        Future Courses
        Course History
    Collaboration help page
    Workspace help page
      Content area
        Browse workspace
        Bookmarks
        Lesson editor
      Search the content area
        Search
        Search history
      Learning Objects Operations And Reports
        Approve content
        Learning objects imports
    Administration help page
      Security
        Roles
          Adding roles
          Editing roles
          Deleting roles
          Associating functions to roles
          Associating groups to roles
        Groups
          Adding groups
          Editing groups
          Deleting groups
          Associating users to groups
          Associating roles to groups
        Users
      Organization
        Period
          Adding periods
          Editing periods
          Deleting periods
        Study year
          Adding study years
          Editing study years
          Deleting study years
        Component type
          Adding component types
          Editing component types
          Deleting component types
        Components
          Adding components
          Editing components
          Deleting components
        Job title
          Adding job titles
          Editing job titles
          Deleting job titles
        Component type job title
          Associating component types to job titles
          Removing the association between component types and job titles
        Component user job
          Associating user jobs to components
          Removing the association between user jobs and components
        Subjects
          Adding subjects
          Editing subjects
          Deleting subjects
        Subjects management
          Associating subjects to components and users
          Removing the association between subjects and components
        Approval user association
          Adding approval users
          Editing approval users
          Deleting approval users
        Parents and children
          Associate parents to user
          Associate children to user
          Edit the parents notification for users
        Grades
          Adding grades
          Editing grades
          Deleting grades
          Deleting approval users
      Configuration
        Synchronizer
        Filters
          Adding filters
          Editing filters
          Deleting filters
        Filter mappings
          Adding filter mappings
          Editing filter mappings
          Deleting filter mappings
        Mappings
          Adding mappings
          Editing mappings
          Deleting mappings
      Preferences
        Application Preferences
        User Preferences
        User Defined Style
        Welcome page preferences
          Editing messages
          Editing Images
          View Images
        Imported files filter
          Specifying which types of files can be uploaded
      Custom attributes
      CV's
      Reports
        Connected users
          Disconnecting users
        Connection History
    AeL6 Test Editor Help
    Glossary
    Common usage scenarios
      Create course
      Import a RLO
      Create a lesson
      Create a test
      Schedule a course
      Subjects management
      Manage participants
      Adding an absence
      Adding a grade
      Adding an assignment
      Manage welcome page preferences
      Teach in virtual classroom a rlo
  Română
    Conectarea la aplicaţie
    Pagina personală
      Mesaje utilizator
    Predare
      Administrarea cursurilor
        Creează un curs
        Planificarea cursului
          Administrare participanţi
          Predarea unui curs
        Administrare cursuri
        Administrarea planificărilor de curs
        Import curs
        Courses import reports
      Absenţe şi note
        Absenţe
          Absenţă la disciplină
          Registrul de absenţă la disciplină
          Absenţe la curs
          Registrul de absenţe la curs
        Note
          Note la disciplină
          Registrul de note la disciplină
          Note la curs
          Registrul de note la curs
          Note la temă
          Registrul de note la temă
      Teme
        Creare teme
        Asociază cursanţi
      Rapoarte cursuri
        Rapoarte cursuri
          Rapoarte lecţii
          Rapoarte studenţi
        Raport de prezenţă
          Raport de prezenţă elev
          Raport lunar de prezenţă elev
      Cursuri disponibile
        Cursuri curente
        Cursuri viitoare
        Arhiva de cursuri
      Înregistrare participanţi
      Aprobare participanţi
    Învăţare
      Cursuri în desfăşurare
      Absenţe şi note
        Absenţe
        Note
      Teme
      Rapoarte cursuri
      Portofolii şcolare
      Cursuri disponibile
        Cursuri curente
        Cursuri viitoare
        Istoric curs
    Colaborare
    Spaţii de lucru
      Zona de conţinut
        Spaţiul de lucru
        Semne de carte
        Editor de lecţie
      Căutare în zona de conţinut
        Căutare
        Arhiva căutărilor
      Operaţii cu materiale educaţionale şi rapoarte
        Aprobă conţinutul
        Importuri
    Administrare
      Securitate
        Roluri
          Adăugarea unui rol
          Editarea unui rol
          Ştergerea unui rol
          Asocierea funcţiilor la roluri
          Asocierea funcţiilor la roluri
        Grupuri
          Adăugarea grupurilor
          Editarea grupurilor
          Ştergerea grupurilor
          Asocierea utilizatorilor la grupuri
          Asocierea rolurilor la grupuri
        Utilizatori
      Organizare
        Perioade
          Adăugarea perioadelor
          Editarea perioadelor
          Ştergerea perioadelor
        Ani de studiu
          Adăugarea anilor de studiu
          Editarea anilor de studiu
          Ştergerea anilor de studiu
        Tipuri de componente
          Adăugarea tipurilor de componente
          Editarea tipurilor de componente
          Ştergerea tipurilor de componente
        Componente
          Adăugarea componentelor
          Editarea componentelor
          Ştergerea componentelor
        Ocupaţii
          Adăugarea ocupaţiilor
          Editarea ocupaţiilor
          Ştergerea ocupaţiilor
        Ocupaţii pentru tipuri de componente
          Asocierea ocupaţiei la tipul de componentă
          Eliminarea asocierii dintre tipurile de componentă şi ocupaţii
        Asociază utilizatori la componentă
          Asocierea ocupaţiilor utilizatorului la componente
          Eliminarea asocierii dintre ocupaţiile utilizatorului şi componentă
        Domenii
          Adăugarea domeniilor
          Editarea domeniilor
          Ştergerea domeniilor
        Administrarea domeniilor
          Asocierea domeniilor la componente şi utilizatori
          Eliminarea asocierii dintre domenii şi componente
        Asocierea utilizatorilor pentru aprobări
          Asocierea utilizatorilor ca aprobatori
          Editarea utilizatorilor asociaţi ca aprobatori
          Ştergerea utilizatorilor asociaţi ca aprobatori
        Părinţi şi copii
          Asocierea părinţilor la utilizator
          Asocierea copiilor la utilizator
          Editarea notificărilor părinţilor pentru utilizatori
        Note
          Adăugarea notelor
          Editarea notelor
          Ştergerea notelor
      Configurare
        Sincronizator
        Filtre
          Adăugarea filtrelor
          Editarea filtrelor
          Ştergerea filtrelor
        Asocierea filtrelor
          Adăugarea asocierilor filtrului
          Editare asocierilor filtrului
          Ştergerea asocierilor filtrului
        Asocieri
          Adăugarea asocierilor
          Editarea asocierilor
          Ştergerea asocierilor
      Preferinţe
        Preferinţele aplicaţie
        Preferinţele utilizatorului
        Stiluri definite de utilizator
        Preferinţe pagina de întâmpinare
          Editarea mesajelor
          Editarea imaginilor
          Vizualizarea imaginilor
        Filtru fişiere importate
          Specificarea tipurilor de fişiere care pot fi încărcate
      Atribute specifice
      CV-uri
      Rapoarte
        Utilizatori conectaţi
          Deconectarea utilizatorilor
        Istoricul conectărilor
    AeL6 Test Editor
    Dicţionar de termeni
  Greek
    Login help
    Personal homepage help
      User messages
    Teaching help page
      Course Management
        Create a course
        Schedule a course
          Manage participants
          Teach a course
        Manage courses
        Manage course schedules
        Import a course
        Courses import reports
      Absences and grades
        Absences
          Subject absences
          Subject absences book
          Course absences
          Course absences book
        Grades
          Subject grades
          Subject grades book
          Course grades
          Course grades book
          Assignment grades
          Assignment grades book
      Assignments
        Add assignments
        Associate students
      Courses report
        Courses report
          Lessons report
          Students report
        Attendance report
          Student attendance report
          Monthly attendance report
      Available courses
        Current courses
        Future courses
        Course history
      Register participants
      Approve participants
    Learning help page
      Current open courses
      Absences and grades
        Absences
        Grades
      Assignments
      Courses reports
      Learning portofolios
      Available Courses
        Current Courses
        Future Courses
        Course History
    Collaboration help page
    Workspace help page
      Content area
        Browse workspace
        Bookmarks
        Lesson editor
      Search the content area
        Search
        Search history
      Learning Objects Operations And Reports
        Approve content
        Learning objects imports
    Administration help page
      Security
        Roles
          Adding roles
          Editing roles
          Deleting roles
          Associating functions to roles
          Associating groups to roles
        Groups
          Adding groups
          Editing groups
          Deleting groups
          Associating users to groups
          Associating roles to groups
        Users
      Organization
        Period
          Adding periods
          Editing periods
          Deleting periods
        Study year
          Adding study years
          Editing study years
          Deleting study years
        Component type
          Adding component types
          Editing component types
          Deleting component types
        Components
          Adding components
          Editing components
          Deleting components
        Job title
          Adding job titles
          Editing job titles
          Deleting job titles
        Component type job title
          Associating component types to job titles
          Removing the association between component types and job titles
        Component user job
          Associating user jobs to components
          Removing the association between user jobs and components
        Subjects
          Adding subjects
          Editing subjects
          Deleting subjects
        Subjects management
          Associating subjects to components and users
          Removing the association between subjects and components
        Approval user association
          Adding approval users
          Editing approval users
          Deleting approval users
        Parents and children
          Associate parents to user
          Associate children to user
          Edit the parents notification for users
        Grades
          Adding grades
          Editing grades
          Deleting grades
          Deleting approval users
      Configuration
        Synchronizer
        Filters
          Adding filters
          Editing filters
          Deleting filters
        Filter mappings
          Adding filter mappings
          Editing filter mappings
          Deleting filter mappings
        Mappings
          Adding mappings
          Editing mappings
          Deleting mappings
      Preferences
        Application Preferences
        User Preferences
        User Defined Style
        Welcome page preferences
          Editing messages
          Editing Images
          View Images
        Imported files filter
          Specifying which types of files can be uploaded
      Custom attributes
      CV's
      Reports
        Connected users
          Disconnecting users
        Connection History
    AeL6 Test Editor Help
    Glossary
    Common usage scenarios
      Create course
      Import a RLO
      Create a lesson
      Create a test
      Schedule a course
      Subjects management
      Manage participants
      Adding an absence
      Adding a grade
      Adding an assignment
      Manage welcome page preferences
      Teach in virtual classroom a rlo
  Arabian
    Login help
    Personal homepage help
      User messages
    Teaching help page
      Course Management
        Create a course
        Schedule a course
          Manage participants
          Teach a course
        Manage courses
        Manage course schedules
        Import a course
        Courses import reports
      Absences and grades
        Absences
          Subject absences
          Subject absences book
          Course absences
          Course absences book
        Grades
          Subject grades
          Subject grades book
          Course grades
          Course grades book
          Assignment grades
          Assignment grades book
      Assignments
        Add assignments
        Associate students
      Courses report
        Courses report
          Lessons report
          Students report
        Attendance report
          Student attendance report
          Monthly attendance report
      Available courses
        Current courses
        Future courses
        Course history
      Register participants
      Approve participants
    Learning help page
      Current open courses
      Absences and grades
        Absences
        Grades
      Assignments
      Courses reports
      Learning portofolios
      Available Courses
        Current Courses
        Future Courses
        Course History
    Collaboration help page
    Workspace help page
      Content area
        Browse workspace
        Bookmarks
        Lesson editor
      Search the content area
        Search
        Search history
      Learning Objects Operations And Reports
        Approve content
        Learning objects imports
    Administration help page
      Security
        Roles
          Adding roles
          Editing roles
          Deleting roles
          Associating functions to roles
          Associating groups to roles
        Groups
          Adding groups
          Editing groups
          Deleting groups
          Associating users to groups
          Associating roles to groups
        Users
      Organization
        Period
          Adding periods
          Editing periods
          Deleting periods
        Study year
          Adding study years
          Editing study years
          Deleting study years
        Component type
          Adding component types
          Editing component types
          Deleting component types
        Components
          Adding components
          Editing components
          Deleting components
        Job title
          Adding job titles
          Editing job titles
          Deleting job titles
        Component type job title
          Associating component types to job titles
          Removing the association between component types and job titles
        Component user job
          Associating user jobs to components
          Removing the association between user jobs and components
        Subjects
          Adding subjects
          Editing subjects
          Deleting subjects
        Subjects management
          Associating subjects to components and users
          Removing the association between subjects and components
        Approval user association
          Adding approval users
          Editing approval users
          Deleting approval users
        Parents and children
          Associate parents to user
          Associate children to user
          Edit the parents notification for users
        Grades
          Adding grades
          Editing grades
          Deleting grades
          Deleting approval users
      Configuration
        Synchronizer
        Filters
          Adding filters
          Editing filters
          Deleting filters
        Filter mappings
          Adding filter mappings
          Editing filter mappings
          Deleting filter mappings
        Mappings
          Adding mappings
          Editing mappings
          Deleting mappings
      Preferences
        Application Preferences
        User Preferences
        User Defined Style
        Welcome page preferences
          Editing messages
          Editing Images
          View Images
        Imported files filter
          Specifying which types of files can be uploaded
      Custom attributes
      CV's
      Reports
        Connected users
          Disconnecting users
        Connection History
    AeL6 Test Editor Help
    Glossary
    Common usage scenarios
      Create course
      Import a RLO
      Create a lesson
      Create a test
      Schedule a course
      Subjects management
      Manage participants
      Adding an absence
      Adding a grade
      Adding an assignment
      Manage welcome page preferences
      Teach in virtual classroom a rlo
  Azerbaijani
    Login help
    Personal homepage help
      User messages
    Teaching help page
      Course Management
        Create a course
        Schedule a course
          Manage participants
          Teach a course
        Manage courses
        Manage course schedules
        Import a course
        Courses import reports
      Absences and grades
        Absences
          Subject absences
          Subject absences book
          Course absences
          Course absences book
        Grades
          Subject grades
          Subject grades book
          Course grades
          Course grades book
          Assignment grades
          Assignment grades book
      Assignments
        Add assignments
        Associate students
      Courses report
        Courses report
          Lessons report
          Students report
        Attendance report
          Student attendance report
          Monthly attendance report
      Available courses
        Current courses
        Future courses
        Course history
      Register participants
      Approve participants
    Learning help page
      Current open courses
      Absences and grades
        Absences
        Grades
      Assignments
      Courses reports
      Learning portofolios
      Available Courses
        Current Courses
        Future Courses
        Course History
    Workspace help page
      Content area
        Browse workspace
        Bookmarks
        Lesson editor
      Search the content area
        Search
        Search history
      Learning Objects Operations And Reports
        Approve content
        Learning objects imports
    Administration help page
      Security
        Roles
          Adding roles
          Editing roles
          Deleting roles
          Associating functions to roles
          Associating groups to roles
        Groups
          Adding groups
          Editing groups
          Deleting groups
          Associating users to groups
          Associating roles to groups
        Users
      Organization
        Period
          Adding periods
          Editing periods
          Deleting periods
        Study year
          Adding study years
          Editing study years
          Deleting study years
        Component type
          Adding component types
          Editing component types
          Deleting component types
        Components
          Adding components
          Editing components
          Deleting components
        Job title
          Adding job titles
          Editing job titles
          Deleting job titles
        Component type job title
          Associating component types to job titles
          Removing the association between component types and job titles
        Component user job
          Associating user jobs to components
          Removing the association between user jobs and components
        Subjects
          Adding subjects
          Editing subjects
          Deleting subjects
        Subjects management
          Associating subjects to components and users
          Removing the association between subjects and components
        Approval user association
          Adding approval users
          Editing approval users
          Deleting approval users
        Parents and children
          Associate parents to user
          Associate children to user
          Edit the parents notification for users
        Grades
          Adding grades
          Editing grades
          Deleting grades
          Deleting approval users
      Configuration
        Synchronizer
        Filters
          Adding filters
          Editing filters
          Deleting filters
        Filter mappings
          Adding filter mappings
          Editing filter mappings
          Deleting filter mappings
        Mappings
          Adding mappings
          Editing mappings
          Deleting mappings
      Preferences
        Application Preferences
        User Preferences
        User Defined Style
        Welcome page preferences
          Editing messages
          Editing Images
          View Images
        Imported files filter
          Specifying which types of files can be uploaded
      Custom attributes
      CV's
      Reports
        Connected users
          Disconnecting users
        Connection History
    AeL6 Test Editor Help
    Glossary
  Russian
    Login help
    Personal homepage help
      User messages
    Teaching help page
      Course Management
        Create a course
        Schedule a course
          Manage participants
          Teach a course
        Manage courses
        Manage course schedules
        Import a course
        Courses import reports
      Absences and grades
        Absences
          Subject absences
          Subject absences book
          Course absences
          Course absences book
        Grades
          Subject grades
          Subject grades book
          Course grades
          Course grades book
          Assignment grades
          Assignment grades book
      Assignments
        Add assignments
        Associate students
      Courses report
        Courses report
          Lessons report
          Students report
        Attendance report
          Student attendance report
          Monthly attendance report
      Available courses
        Current courses
        Future courses
        Course history
      Register participants
      Approve participants
    Learning help page
      Current open courses
      Absences and grades
        Absences
        Grades
      Assignments
      Courses reports
      Learning portofolios
      Available Courses
        Current Courses
        Future Courses
        Course History
    Workspace help page
      Content area
        Browse workspace
        Bookmarks
        Lesson editor
      Search the content area
        Search
        Search history
      Learning Objects Operations And Reports
        Approve content
        Learning objects imports
    Administration help page
      Security
        Roles
          Adding roles
          Editing roles
          Deleting roles
          Associating functions to roles
          Associating groups to roles
        Groups
          Adding groups
          Editing groups
          Deleting groups
          Associating users to groups
          Associating roles to groups
        Users
      Organization
        Period
          Adding periods
          Editing periods
          Deleting periods
        Study year
          Adding study years
          Editing study years
          Deleting study years
        Component type
          Adding component types
          Editing component types
          Deleting component types
        Components
          Adding components
          Editing components
          Deleting components
        Job title
          Adding job titles
          Editing job titles
          Deleting job titles
        Component type job title
          Associating component types to job titles
          Removing the association between component types and job titles
        Component user job
          Associating user jobs to components
          Removing the association between user jobs and components
        Subjects
          Adding subjects
          Editing subjects
          Deleting subjects
        Subjects management
          Associating subjects to components and users
          Removing the association between subjects and components
        Approval user association
          Adding approval users
          Editing approval users
          Deleting approval users
        Parents and children
          Associate parents to user
          Associate children to user
          Edit the parents notification for users
        Grades
          Adding grades
          Editing grades
          Deleting grades
          Deleting approval users
      Configuration
        Synchronizer
        Filters
          Adding filters
          Editing filters
          Deleting filters
        Filter mappings
          Adding filter mappings
          Editing filter mappings
          Deleting filter mappings
        Mappings
          Adding mappings
          Editing mappings
          Deleting mappings
      Preferences
        Application Preferences
        User Preferences
        User Defined Style
        Welcome page preferences
          Editing messages
          Editing Images
          View Images
        Imported files filter
          Specifying which types of files can be uploaded
      Custom attributes
      CV's
      Reports
        Connected users
          Disconnecting users
        Connection History
    AeL6 Test Editor Help
    Glossary
  English
    Login help
    Personal homepage help
      User messages
    Teaching help page
      Course Management
        Create a course
        Schedule a course
          Manage participants
          Teach a course
        Manage courses
        Manage course schedules
        Import a course
        Courses import reports
      Absences and grades
        Absences
          Subject absences
          Subject absences book
          Course absences
          Course absences book
        Grades
          Subject grades
          Subject grades book
          Course grades
          Course grades book
          Assignment grades
          Assignment grades book
      Assignments
        Add assignments
        Associate students
      Courses report
        Courses report
          Lessons report
          Students report
        Attendance report
          Student attendance report
          Monthly attendance report
      Available courses
        Current courses
        Future courses
        Course history
      Register participants
      Approve participants
    Learning help page
      Current open courses
      Absences and grades
        Absences
        Grades
      Assignments
      Courses reports
      Learning portofolios
      Available Courses
        Current Courses
        Future Courses
        Course History
    Collaboration help page
    Workspace help page
      Content area
        Browse workspace
        Bookmarks
        Lesson editor
      Search the content area
        Search
        Search history
      Learning Objects Operations And Reports
        Approve content
        Learning objects imports
    Administration help page
      Security
        Roles
          Adding roles
          Editing roles
          Deleting roles
          Associating functions to roles
          Associating groups to roles
        Groups
          Adding groups
          Editing groups
          Deleting groups
          Associating users to groups
          Associating roles to groups
        Users
      Organization
        Period
          Adding periods
          Editing periods
          Deleting periods
        Study year
          Adding study years
          Editing study years
          Deleting study years
        Component type
          Adding component types
          Editing component types
          Deleting component types
        Components
          Adding components
          Editing components
          Deleting components
        Job title
          Adding job titles
          Editing job titles
          Deleting job titles
        Component type job title
          Associating component types to job titles
          Removing the association between component types and job titles
        Component user job
          Associating user jobs to components
          Removing the association between user jobs and components
        Subjects
          Adding subjects
          Editing subjects
          Deleting subjects
        Subjects management
          Associating subjects to components and users
          Removing the association between subjects and components
        Approval user association
          Adding approval users
          Editing approval users
          Deleting approval users
        Parents and children
          Associate parents to user
          Associate children to user
          Edit the parents notification for users
        Grades
          Adding grades
          Editing grades
          Deleting grades
          Deleting approval users
      Configuration
        Synchronizer
        Filters
          Adding filters
          Editing filters
          Deleting filters
        Filter mappings
          Adding filter mappings
          Editing filter mappings
          Deleting filter mappings
        Mappings
          Adding mappings
          Editing mappings
          Deleting mappings
      Preferences
        Application Preferences
        User Preferences
        User Defined Style
        Welcome page preferences
          Editing messages
          Editing Images
          View Images
        Imported files filter
          Specifying which types of files can be uploaded
      Custom attributes
      CV's
      Reports
        Connected users
          Disconnecting users
        Connection History
    AeL6 Test Editor Help
    Glossary
    Common usage scenarios
      Create course
      Import a RLO
      Create a lesson
      Create a test
      Schedule a course
      Subjects management
      Manage participants
      Adding an absence
      Adding a grade
      Adding an assignment
      Manage welcome page preferences
      Teach in virtual classroom a rlo
  Română
    Conectarea la aplicaţie
    Pagina personală
      Mesaje utilizator
    Predare
      Administrarea cursurilor
        Creează un curs
        Planificarea cursului
          Administrare participanţi
          Predarea unui curs
        Administrare cursuri
        Administrarea planificărilor de curs
        Import curs
        Courses import reports
      Absenţe şi note
        Absenţe
          Absenţă la disciplină
          Registrul de absenţă la disciplină
          Absenţe la curs
          Registrul de absenţe la curs
        Note
          Note la disciplină
          Registrul de note la disciplină
          Note la curs
          Registrul de note la curs
          Note la temă
          Registrul de note la temă
      Teme
        Creare teme
        Asociază cursanţi
      Rapoarte cursuri
        Rapoarte cursuri
          Rapoarte lecţii
          Rapoarte studenţi
        Raport de prezenţă
          Raport de prezenţă elev
          Raport lunar de prezenţă elev
      Cursuri disponibile
        Cursuri curente
        Cursuri viitoare
        Arhiva de cursuri
      Înregistrare participanţi
      Aprobare participanţi
    Învăţare
      Cursuri în desfăşurare
      Absenţe şi note
        Absenţe
        Note
      Teme
      Rapoarte cursuri
      Portofolii şcolare
      Cursuri disponibile
        Cursuri curente
        Cursuri viitoare
        Istoric curs
    Colaborare
    Spaţii de lucru
      Zona de conţinut
        Spaţiul de lucru
        Semne de carte
        Editor de lecţie
      Căutare în zona de conţinut
        Căutare
        Arhiva căutărilor
      Operaţii cu materiale educaţionale şi rapoarte
        Aprobă conţinutul
        Importuri
    Administrare
      Securitate
        Roluri
          Adăugarea unui rol
          Editarea unui rol
          Ştergerea unui rol
          Asocierea funcţiilor la roluri
          Asocierea funcţiilor la roluri
        Grupuri
          Adăugarea grupurilor
          Editarea grupurilor
          Ştergerea grupurilor
          Asocierea utilizatorilor la grupuri
          Asocierea rolurilor la grupuri
        Utilizatori
      Organizare
        Perioade
          Adăugarea perioadelor
          Editarea perioadelor
          Ştergerea perioadelor
        Ani de studiu
          Adăugarea anilor de studiu
          Editarea anilor de studiu
          Ştergerea anilor de studiu
        Tipuri de componente
          Adăugarea tipurilor de componente
          Editarea tipurilor de componente
          Ştergerea tipurilor de componente
        Componente
          Adăugarea componentelor
          Editarea componentelor
          Ştergerea componentelor
        Ocupaţii
          Adăugarea ocupaţiilor
          Editarea ocupaţiilor
          Ştergerea ocupaţiilor
        Ocupaţii pentru tipuri de componente
          Asocierea ocupaţiei la tipul de componentă
          Eliminarea asocierii dintre tipurile de componentă şi ocupaţii
        Asociază utilizatori la componentă
          Asocierea ocupaţiilor utilizatorului la componente
          Eliminarea asocierii dintre ocupaţiile utilizatorului şi componentă
        Domenii
          Adăugarea domeniilor
          Editarea domeniilor
          Ştergerea domeniilor
        Administrarea domeniilor
          Asocierea domeniilor la componente şi utilizatori
          Eliminarea asocierii dintre domenii şi componente
        Asocierea utilizatorilor pentru aprobări
          Asocierea utilizatorilor ca aprobatori
          Editarea utilizatorilor asociaţi ca aprobatori
          Ştergerea utilizatorilor asociaţi ca aprobatori
        Părinţi şi copii
          Asocierea părinţilor la utilizator
          Asocierea copiilor la utilizator
          Editarea notificărilor părinţilor pentru utilizatori
        Note
          Adăugarea notelor
          Editarea notelor
          Ştergerea notelor
      Configurare
        Sincronizator
        Filtre
          Adăugarea filtrelor
          Editarea filtrelor
          Ştergerea filtrelor
        Asocierea filtrelor
          Adăugarea asocierilor filtrului
          Editare asocierilor filtrului
          Ştergerea asocierilor filtrului
        Asocieri
          Adăugarea asocierilor
          Editarea asocierilor
          Ştergerea asocierilor
      Preferinţe
        Preferinţele aplicaţie
        Preferinţele utilizatorului
        Stiluri definite de utilizator
        Preferinţe pagina de întâmpinare
          Editarea mesajelor
          Editarea imaginilor
          Vizualizarea imaginilor
        Filtru fişiere importate
          Specificarea tipurilor de fişiere care pot fi încărcate
      Atribute specifice
      CV-uri
      Rapoarte
        Utilizatori conectaţi
          Deconectarea utilizatorilor
        Istoricul conectărilor
    AeL6 Test Editor
    Dicţionar de termeni
  Greek
    Login help
    Personal homepage help
      User messages
    Teaching help page
      Course Management
        Create a course
        Schedule a course
          Manage participants
          Teach a course
        Manage courses
        Manage course schedules
        Import a course
        Courses import reports
      Absences and grades
        Absences
          Subject absences
          Subject absences book
          Course absences
          Course absences book
        Grades
          Subject grades
          Subject grades book
          Course grades
          Course grades book
          Assignment grades
          Assignment grades book
      Assignments
        Add assignments
        Associate students
      Courses report
        Courses report
          Lessons report
          Students report
        Attendance report
          Student attendance report
          Monthly attendance report
      Available courses
        Current courses
        Future courses
        Course history
      Register participants
      Approve participants
    Learning help page
      Current open courses
      Absences and grades
        Absences
        Grades
      Assignments
      Courses reports
      Learning portofolios
      Available Courses
        Current Courses
        Future Courses
        Course History
    Collaboration help page
    Workspace help page
      Content area
        Browse workspace
        Bookmarks
        Lesson editor
      Search the content area
        Search
        Search history
      Learning Objects Operations And Reports
        Approve content
        Learning objects imports
    Administration help page
      Security
        Roles
          Adding roles
          Editing roles
          Deleting roles
          Associating functions to roles
          Associating groups to roles
        Groups
          Adding groups
          Editing groups
          Deleting groups
          Associating users to groups
          Associating roles to groups
        Users
      Organization
        Period
          Adding periods
          Editing periods
          Deleting periods
        Study year
          Adding study years
          Editing study years
          Deleting study years
        Component type
          Adding component types
          Editing component types
          Deleting component types
        Components
          Adding components
          Editing components
          Deleting components
        Job title
          Adding job titles
          Editing job titles
          Deleting job titles
        Component type job title
          Associating component types to job titles
          Removing the association between component types and job titles
        Component user job
          Associating user jobs to components
          Removing the association between user jobs and components
        Subjects
          Adding subjects
          Editing subjects
          Deleting subjects
        Subjects management
          Associating subjects to components and users
          Removing the association between subjects and components
        Approval user association
          Adding approval users
          Editing approval users
          Deleting approval users
        Parents and children
          Associate parents to user
          Associate children to user
          Edit the parents notification for users
        Grades
          Adding grades
          Editing grades
          Deleting grades
          Deleting approval users
      Configuration
        Synchronizer
        Filters
          Adding filters
          Editing filters
          Deleting filters
        Filter mappings
          Adding filter mappings
          Editing filter mappings
          Deleting filter mappings
        Mappings
          Adding mappings
          Editing mappings
          Deleting mappings
      Preferences
        Application Preferences
        User Preferences
        User Defined Style
        Welcome page preferences
          Editing messages
          Editing Images
          View Images
        Imported files filter
          Specifying which types of files can be uploaded
      Custom attributes
      CV's
      Reports
        Connected users
          Disconnecting users
        Connection History
    AeL6 Test Editor Help
    Glossary
    Common usage scenarios
      Create course
      Import a RLO
      Create a lesson
      Create a test
      Schedule a course
      Subjects management
      Manage participants
      Adding an absence
      Adding a grade
      Adding an assignment
      Manage welcome page preferences
      Teach in virtual classroom a rlo
  Arabian
    Login help
    Personal homepage help
      User messages
    Teaching help page
      Course Management
        Create a course
        Schedule a course
          Manage participants
          Teach a course
        Manage courses
        Manage course schedules
        Import a course
        Courses import reports
      Absences and grades
        Absences
          Subject absences
          Subject absences book
          Course absences
          Course absences book
        Grades
          Subject grades
          Subject grades book
          Course grades
          Course grades book
          Assignment grades
          Assignment grades book
      Assignments
        Add assignments
        Associate students
      Courses report
        Courses report
          Lessons report
          Students report
        Attendance report
          Student attendance report
          Monthly attendance report
      Available courses
        Current courses
        Future courses
        Course history
      Register participants
      Approve participants
    Learning help page
      Current open courses
      Absences and grades
        Absences
        Grades
      Assignments
      Courses reports
      Learning portofolios
      Available Courses
        Current Courses
        Future Courses
        Course History
    Collaboration help page
    Workspace help page
      Content area
        Browse workspace
        Bookmarks
        Lesson editor
      Search the content area
        Search
        Search history
      Learning Objects Operations And Reports
        Approve content
        Learning objects imports
    Administration help page
      Security
        Roles
          Adding roles
          Editing roles
          Deleting roles
          Associating functions to roles
          Associating groups to roles
        Groups
          Adding groups
          Editing groups
          Deleting groups
          Associating users to groups
          Associating roles to groups
        Users
      Organization
        Period
          Adding periods
          Editing periods
          Deleting periods
        Study year
          Adding study years
          Editing study years
          Deleting study years
        Component type
          Adding component types
          Editing component types
          Deleting component types
        Components
          Adding components
          Editing components
          Deleting components
        Job title
          Adding job titles
          Editing job titles
          Deleting job titles
        Component type job title
          Associating component types to job titles
          Removing the association between component types and job titles
        Component user job
          Associating user jobs to components
          Removing the association between user jobs and components
        Subjects
          Adding subjects
          Editing subjects
          Deleting subjects
        Subjects management
          Associating subjects to components and users
          Removing the association between subjects and components
        Approval user association
          Adding approval users
          Editing approval users
          Deleting approval users
        Parents and children
          Associate parents to user
          Associate children to user
          Edit the parents notification for users
        Grades
          Adding grades
          Editing grades
          Deleting grades
          Deleting approval users
      Configuration
        Synchronizer
        Filters
          Adding filters
          Editing filters
          Deleting filters
        Filter mappings
          Adding filter mappings
          Editing filter mappings
          Deleting filter mappings
        Mappings
          Adding mappings
          Editing mappings
          Deleting mappings
      Preferences
        Application Preferences
        User Preferences
        User Defined Style
        Welcome page preferences
          Editing messages
          Editing Images
          View Images
        Imported files filter
          Specifying which types of files can be uploaded
      Custom attributes
      CV's
      Reports
        Connected users
          Disconnecting users
        Connection History
    AeL6 Test Editor Help
    Glossary
    Common usage scenarios
      Create course
      Import a RLO
      Create a lesson
      Create a test
      Schedule a course
      Subjects management
      Manage participants
      Adding an absence
      Adding a grade
      Adding an assignment
      Manage welcome page preferences
      Teach in virtual classroom a rlo
  Azerbaijani
    Login help
    Personal homepage help
      User messages
    Teaching help page
      Course Management
        Create a course
        Schedule a course
          Manage participants
          Teach a course
        Manage courses
        Manage course schedules
        Import a course
        Courses import reports
      Absences and grades
        Absences
          Subject absences
          Subject absences book
          Course absences
          Course absences book
        Grades
          Subject grades
          Subject grades book
          Course grades
          Course grades book
          Assignment grades
          Assignment grades book
      Assignments
        Add assignments
        Associate students
      Courses report
        Courses report
          Lessons report
          Students report
        Attendance report
          Student attendance report
          Monthly attendance report
      Available courses
        Current courses
        Future courses
        Course history
      Register participants
      Approve participants
    Learning help page
      Current open courses
      Absences and grades
        Absences
        Grades
      Assignments
      Courses reports
      Learning portofolios
      Available Courses
        Current Courses
        Future Courses
        Course History
    Workspace help page
      Content area
        Browse workspace
        Bookmarks
        Lesson editor
      Search the content area
        Search
        Search history
      Learning Objects Operations And Reports
        Approve content
        Learning objects imports
    Administration help page
      Security
        Roles
          Adding roles
          Editing roles
          Deleting roles
          Associating functions to roles
          Associating groups to roles
        Groups
          Adding groups
          Editing groups
          Deleting groups
          Associating users to groups
          Associating roles to groups
        Users
      Organization
        Period
          Adding periods
          Editing periods
          Deleting periods
        Study year
          Adding study years
          Editing study years
          Deleting study years
        Component type
          Adding component types
          Editing component types
          Deleting component types
        Components
          Adding components
          Editing components
          Deleting components
        Job title
          Adding job titles
          Editing job titles
          Deleting job titles
        Component type job title
          Associating component types to job titles
          Removing the association between component types and job titles
        Component user job
          Associating user jobs to components
          Removing the association between user jobs and components
        Subjects
          Adding subjects
          Editing subjects
          Deleting subjects
        Subjects management
          Associating subjects to components and users
          Removing the association between subjects and components
        Approval user association
          Adding approval users
          Editing approval users
          Deleting approval users
        Parents and children
          Associate parents to user
          Associate children to user
          Edit the parents notification for users
        Grades
          Adding grades
          Editing grades
          Deleting grades
          Deleting approval users
      Configuration
        Synchronizer
        Filters
          Adding filters
          Editing filters
          Deleting filters
        Filter mappings
          Adding filter mappings
          Editing filter mappings
          Deleting filter mappings
        Mappings
          Adding mappings
          Editing mappings
          Deleting mappings
      Preferences
        Application Preferences
        User Preferences
        User Defined Style
        Welcome page preferences
          Editing messages
          Editing Images
          View Images
        Imported files filter
          Specifying which types of files can be uploaded
      Custom attributes
      CV's
      Reports
        Connected users
          Disconnecting users
        Connection History
    AeL6 Test Editor Help
    Glossary
  Russian
    Login help
    Personal homepage help
      User messages
    Teaching help page
      Course Management
        Create a course
        Schedule a course
          Manage participants
          Teach a course
        Manage courses
        Manage course schedules
        Import a course
        Courses import reports
      Absences and grades
        Absences
          Subject absences
          Subject absences book
          Course absences
          Course absences book
        Grades
          Subject grades
          Subject grades book
          Course grades
          Course grades book
          Assignment grades
          Assignment grades book
      Assignments
        Add assignments
        Associate students
      Courses report
        Courses report
          Lessons report
          Students report
        Attendance report
          Student attendance report
          Monthly attendance report
      Available courses
        Current courses
        Future courses
        Course history
      Register participants
      Approve participants
    Learning help page
      Current open courses
      Absences and grades
        Absences
        Grades
      Assignments
      Courses reports
      Learning portofolios
      Available Courses
        Current Courses
        Future Courses
        Course History
    Workspace help page
      Content area
        Browse workspace
        Bookmarks
        Lesson editor
      Search the content area
        Search
        Search history
      Learning Objects Operations And Reports
        Approve content
        Learning objects imports
    Administration help page
      Security
        Roles
          Adding roles
          Editing roles
          Deleting roles
          Associating functions to roles
          Associating groups to roles
        Groups
          Adding groups
          Editing groups
          Deleting groups
          Associating users to groups
          Associating roles to groups
        Users
      Organization
        Period
          Adding periods
          Editing periods
          Deleting periods
        Study year
          Adding study years
          Editing study years
          Deleting study years
        Component type
          Adding component types
          Editing component types
          Deleting component types
        Components
          Adding components
          Editing components
          Deleting components
        Job title
          Adding job titles
          Editing job titles
          Deleting job titles
        Component type job title
          Associating component types to job titles
          Removing the association between component types and job titles
        Component user job
          Associating user jobs to components
          Removing the association between user jobs and components
        Subjects
          Adding subjects
          Editing subjects
          Deleting subjects
        Subjects management
          Associating subjects to components and users
          Removing the association between subjects and components
        Approval user association
          Adding approval users
          Editing approval users
          Deleting approval users
        Parents and children
          Associate parents to user
          Associate children to user
          Edit the parents notification for users
        Grades
          Adding grades
          Editing grades
          Deleting grades
          Deleting approval users
      Configuration
        Synchronizer
        Filters
          Adding filters
          Editing filters
          Deleting filters
        Filter mappings
          Adding filter mappings
          Editing filter mappings
          Deleting filter mappings
        Mappings
          Adding mappings
          Editing mappings
          Deleting mappings
      Preferences
        Application Preferences
        User Preferences
        User Defined Style
        Welcome page preferences
          Editing messages
          Editing Images
          View Images
        Imported files filter
          Specifying which types of files can be uploaded
      Custom attributes
      CV's
      Reports
        Connected users
          Disconnecting users
        Connection History
    AeL6 Test Editor Help
    Glossary